سکوت در مجمع عمومی به احترام درگذشت رهبر کره شمالی

مجمع عمومی سازمان ملل به احترام کیم جونگ ایل، رهبر پیشین کره شمالی که روز شنبه درگذشت، یک دقیقه سکوت اعلام کرد.

آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن، این سکوت را که به درخواست دفتر نمایندگی کره شمالی در سازمان ملل انجام شد، تحریم کردند.

کره شمالی درخواست مشابهی تسلیم شورای امنیت سازمان ملل نیز کرد که به گفته دیپلمات های غربی، این درخواست رد شد.