نگرانی هنک کنگ از بازگشت آنفلوانزای مرغی

در پی تشخیص بیماری آنفلوانزای مرغی در حداقل یک مرغ در هنک کنگ، مقامات دامپزشکی این سرزمین دستور داده اند هفده هزار قطعه مرغ مظنون به ارتباط با این پرنده معدوم شوند.

این مقامات همچنین واردات طیور از خارج را به مدت سه هفته ممنوع اعلام داشته اند و در صدد هستند مشخص کنند که آیا منشا این بیماری، طیور وارداتی بوده و یا در مرغداری های محلی بروز کرده است.

آنفلوانزای مرغی یک بیماری مشترک بین انسان و دام است و چند سال پیش اپیدمی آن ظاهرا از خاور دور آغاز شد، به شماری از کشورهای جهان سرایت کرد و نابودی هزاران قطعه طیور و مرگ دهها نفر را به دنبال آورد.