خبرنگاران روزنامه دولتی ایران به دادسرا احضار شدند

خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - نوشته است که سه خبرنگار روزنامه ایران، وابسته به این خبرگزاری، که یکی از آنها در جریان حادثه حمله ماموران دولتی برای بازداشت سرپرست روزنامه زخمی هم شده بود به دادسرا احضار شده اند.

این خبرگزاری اقدام نیروهای انتظامی و قضایی برای بازداشت علی اکبر جوانفکر را یادآور شده و با استناد به اظهارات فرمانده پلیس و دادستان کل جمهوری اسلامی، عملکرد نیروهای انتظامی و دادسرای تهران را مورد انتقاد قرار داده و نوشته است این سه خبرنگار در حالی احضار می شوند که انتظار می رفت "دستگاه قضایی با خاطیان یا کسانی که غیرقانونی وارد روزنامه شده بودند" برخورد کند.

در ماجرای اقدام برای بازداشت آقای جوانفکر در روز ۳۰ آبان، برخی رسانه های مخالف، گروه موسوم به "لباس شخصی ها" را مسئول اصلی تجمع و حمله به دفتر روزنامه ایران معرفی کردند.

گفته شده که این گروه توسط نهادهای نامعلوم و ظاهرا با حمایت واحدهای انتظامی و امنیتی، مامور عملیات خشونت آمیز علیه معترضان و منتقدان حکومت می شوند و معمولا رسانه ها و مقامات حکومتی حملات سازمان یافته آنان را حرکت شهروندان عادی در حمایت از نظام جمهوری اسلامی معرفی می کنند.