کارگروه دولت و مجلس برای بررسی راه مقابله با تحریم‌ها

روز سه شنبه، ۳۰ آذر (۲۱ دسامبر)، نمایندگان مجلس تحریم های بین المللی علیه ایران را در یک جلسه غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و نمایندگانی از وزارت خارجه بررسی کردند و محسن کوهکن، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، گفته است که در این جلسه از وزیر اقتصاد خواسته شد تا در مورد تحریم ها توضیح دهد.

آقای کوهکن گفته است این جلسه به این دلیل غیرعلنی برگزار شد که نمایندگان می خواستند به شکلی غیر رسمی و بدون رعایت زمانبندی پیش بینی شده در آئین نامه مجلس به موضوع تحریم ها بپردازند.

به گزارش خبرگزاری فارس، این نماینده مجلس افزوده است که وزیر اقتصاد مسایلی را در این زمینه مطرح کرد و مجلس نیز آمادگی خود را برای همکاری با دولت اعلام داشت و قرار شده است تا یک کارگروه مشترک مجلس و دولت "تدابیر لازم برای مقابله با تحریم ها را اتخاذ کنند."