'سرکوب معترضان در مصر متوقف شود'

نظامیان مصری خواستار توقف سرکوب معترضان شده اند.

در حالی که نحوه برخورد نیروهای امنیتی مصر با یک زن معترض باعث برانگیختن خشم عمومی شده است، شورای حاکم بر این کشور گفته است که برخورد خشونت آمیز با شرکت کنندگان در تجمع های اعتراضی باید متوقف شود.

روز گذشته نیروهای امنیتی مصر برای پنجمین روز متوالی با استفاده از گاز اشک آور در صدد متفرق کردن صدها تن از کسانی برآمدند که در قاهره، پایتخت، دست به تظاهرات اعتراضی زده بودند.