سیف الاسلام قذافی 'در زندان شکنجه نشده است'

فرد آبراهامز، از گروه دیده بان حقوق بشرکه اخیرا در زندان با سیف الاسلام، پسر بزرگ سرهنگ قذافی رهبر سابق لیبی دیدار کرده به بی بی سی گفته است که در زندان با او به خوبی رفتار می شود و او تحت شکنجه قرار ندارد.

اما این فعال حقوق بشر افزوده است که در زندان او را از سایر زندانیان جدا نگه داشته اند و هنوز به او اجازه نداده اند که وکیل داشته باشد.

آقای آبراهامز گفته است که مقامات لیبی به او اجازه دادند که به مدت نیم ساعت با سیف الاسلام که در حال حاضر در زندانی در شهر زنتان نگهداری می شود، دیدار داشته باشد.

آقای آبراهامز همچنین گفته است سیف الاسلام جزئیات مرگ پدرش را می داند، اما نگهبانان به آقای آبراهامز گفته اند که سیف الاسلام ترجیح می دهد درباره این موضوع صحبت نکند.