آمریکا 'مسئولیت اساسی' کشتن نظامیان پاکستانی را پذیرفت

دولت آمریکا برای نخستین بار اعلام داشته که در ماجرای حمله هوایی به مقر نظامیان پاکستانی در نزدیکی مرز با افغانستان در ماه گذشته که به کشته شدن بیست و چهار نظامی پاکستانی منجر شد دارای "مسئولیت اساسی" است.

این واقعه واکنش تند دولت پاکستان را در پی آورد و تحقیقات دولت آمریکا نتیجه گرفته است که اگرچه عملیات هوایی نیروهای آمریکایی به عنوان اقدامی در دفاع از خود، موجه بوده است اما فقدان هماهنگی کامل با مراجع نظامی پاکستان باعث اشتباه در هدفگیری و در نتیجه، کشته شدن نیروهای پاکستانی شد.

روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال متن یک گزارش رسمی را که به این روزنامه درز کرده است انتشار داده که در آن اشتباهات متعدد نیروهای آمریکایی در جریان این حادثه، از جمله ارسال اطلاعات نادرست به نظامیان پاکستانی ذکر شده است.