سازمان ملل: مقدمات خروج رئیس جمهوری یمن فراهم می شود

مقامات سازمان ملل متحد گفته اند که در حال فراهم کردن ترتیبات لازم برای خروج علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، و معالجات پزشکی او در خارج از این کشور هستند.

یمن از اوایل سال جاری شاهد تظاهرات اعتراضی و درخواست کناره گیری علی عبدالله صالح بود و با خودداری رئیس جمهوری از این سمت، این اعتراضات در ماه های اخیر به خشونت و درگیری مسلحانه کشانده شد.

ماه گذشته، علی عبدالله صالح، که در حمله مسلحانه به کاخ ریاست جمهوری در ماه ژوئن به شدت زخمی شده بود، سرانجام توافقنامه ای را امضا کرد که براساس آن، تا زمان برگزاری انتخابات در ماه فوریه سال آینده، اختیارات ریاست جمهوری بدون عنوان آن به معاون رئیس جمهوری واگذار می شود.

نماینده سازمان ملل در امور یمن گفته است که انتخابات ریاست جمهوری طبق برنامه اعلام شده برگزار می شود و علی عبدالله صالح، که از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۰ رئیس جمهوری یمن شمالی و از سال ۱۹۹۰ تا کنون رئیس جمهوری یمن (پس از اتحاد یمن شمالی و یمن جنوبی) بوده است، نامزد این انتخابات نخواهد بود.