سه امدادگر برنامه جهانی غذا در سومالی کشته شدند

برنامه جهانی غذا، وابسته به سازمان ملل متحد، گفته است که سه امدادگر سومالیایی وابسته به این نهاد هنگام توزیع غذا در مناطق قحطی زده در مرکز سومالی به ضرب گلوله یک فرد مسلح به قتل رسیده اند و ضارب دستگیر شده است.

این حمله در منطقه ای روی داده است که تحت تسلط گروه موسوم به "اهل السنة" قرار دارد که معمولا از دولت انتقالی سومالی حمایت می کند.

برنامه جهانی غذا گفته است که از سال ۲۰۰۸ تا کنون هفده تن از کارکنان این نهاد در سومالی کشته شده اند.