ادعاهای متضاد دولت سوریه و مخالفان در مورد انفجار در دمشق

صبح جمعه، ۲ دی (۲۳ دسامبر)، تلویزیون دولتی سوریه خبر داد که در یکی از ساختمان های متعلق به نیروهای امنیتی در دمشق، پایتخت، دو تله انفجاری منفجر شده و شاهدان عینی نیز شنیدن صدای انفجار و در پی آن، تیراندازی با اسلحه سبک را تایید کرده اند.

این انفجارها یک روز پس از ورود نخستین گروه از ناظران اتحادیه عرب به سوریه گزارش می شود و تلویزیون دولتی افزوده است که تحقیقات انجام شده نشان می دهد که تروریست های شبکه القاعده مسئول این انفجار بوده اند.

در مقابل، مخالفان حکومت سوریه، گفته اند که ماموران دولت عامل این انفجارها بوده اند با این هدف که ناظران عرب قانع شوند که ارتش سوریه علیه معترضان غیرنظامی وارد عمل نشده بلکه با اسلامگرایان مسلح در نبرد است.

اعتراضات ضد دولتی در سوریه حدود نه ماه پیش آغاز و با واکنش خشونت آمیز ارتش مواجه شد که در جریان آن، به گفته منابع سازمان ملل، تا کنون بیش از پنجهزار نفر کشته و دهها هزار تن بازداشت و ناپدید شده اند.