مصلحی: وقایع روسیه را پیش‌بینی کردیم ولی به ما پوزخند زدند

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران از پیش بینی وقوع 'برخی موضوعات' در روسیه توسط دستگاه اطلاعاتی ایران خبر داد و گفت: "زمانی که این موضوع را به مقامات روسیه عنوان کردیم، با پوزخند جواب ما را دادند ولی بعد از مدتی که آن موضوع‌ها در کشور روسیه اتفاق افتاد متحیر شدند."

به نظر می رسد که اشاره آقای مصلحی به اعتراض‌‎های اخیر در روسیه بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی و متهم شدن دولت روسیه به دخالت و تقلب در این انتخابات باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اطلاعات ایران همچنین با اشاره به وجود 'جنگ اطلاعاتی سنگین و قوی' در دنیا گفته است که برتری ایران در این جنگ "مستکبران جهانی را انگشت‌به‌دهان کرده است".