نویسنده چینی به اتهام 'براندازی' به ۹ سال زندان محکوم شد

چن وی، نویسنده چینی به اتهام "اقدام برای براندازی حکومت" چین به ۹ سال زندان محکوم شد.

آقای چن مقاله‌های متعددی درباره آزادی بیان و نقد نظام تک‌حزبی در اینترنت منتشر کرده است.

او یکی از صدها مخالفی بود که اوایل سال ۲۰۱۱ در چین بازداشت شدند.

این بازداشت‌ها در پی انتشار فراخوان‌هایی در اینترنت برای برگزاری تظاهرات علیه حکومت چین بوده، اقدامی که گفته می‌شود الهام گرفته از اعتراضات در منطقه خاورمیانه بوده است.

گزارش شده است که آقای چن در دادگاه گفته که مجرم نیست و "دموکراسی در چین پیروز خواهد شد."

آقای چن همواره تاکید داشته که عقایدش را در محدوده چارچوب‌های مجاز ابراز کرده است.

دادگاه آقای چن پشت درهای بسته برگزار شد. همسر آقای چن به بی‌بی‌سی گفت که این دادگاه "نمایشی" بوده است و رای آن از قبل تعیین شده بود.