کوبا سه هزار زندانی را عفو کرد

مقام های کوبا می گویند که ظرف چند روز آینده حدود ۳ هزار زندانی را آزاد خواهند کرد.

بنابر گفته مقام های کوبا، این اقدام به منظور نشان دادن حسن نیت دولت در برابر موجی از تقاضاهای عفو و بخشش توسط بستگان زندانیان صورت می گیرد.

عفو شدگان اکثرا زنان، بیماران و کهنسالان زندانی هستند اگرچه گفته شده که چندین زندانی که اتهامشان اقدام علیه دولت بوده است نیز در میان آنها قرار دارند.