کوبا حدود سه هزار زندانی را آزاد می کند

کوبا می گوید طی روزهای آینده، حدود سه هزار زندانی از جمله تعدادی زندانی خارجی را آزاد می کند.

رائول کاسترو، رییس جمهوری کوبا، آزادی این زندانیان را نشانه حسن نیت دولت خواند.

آقای کاسترو آزادی زندانیان را همچنین با دیدار آتی پاپ بندیکت از کوبا و تقاضای خانواده های زندانیان مرتبط دانست.

پاپ بندیکت، رهبر کاتولیک های جهان قرار است اوایل سال آینده میلادی از کوبا دیدن کند.

رائول کاسترو گفت تعداد زیادی از زندانیانی که قرار است آزاد شوند، بیمار، مسن یا زن هستند.

تعدادی از افرادی که به اتهام به مخاطره انداختن امنیت کشور زندانی شده اند، نیز آزاد خواهند شد.

اما آلن گراس آمریکایی که به دلیل ایجاد سیستم اینترنت در کوبا به زندان افتاده، آزاد نخواهد شد.

زندانی شدن او روابط کوبا و آمریکا را که قبلا هم سرد بود، بدتر کرد.