درخواست برای راه انداری ۱۲ دانشگاه تک جنسیتی در ایران

مدیرکل دفتر آموزش های آزاد و انتفاعی وزارت علوم ایران از ارائه ۱۲ درخواست جدید به وزارت علوم برای راه اندازی دانشگاه تک جنسیتی در ۹ استان این کشور خبر داد.

غلامعلی نادری در گفتگو با خبرگزاری مهر در روز شنبه سوم دی ماه گفت: "درخواست های جدید مربوط به راه اندازی دانشگاه تک جنسیتی در شهرهای مشهد، شیراز، ارومیه، کرمانشاه، زنجان، گرگان، ساری و اصفهان است."

آقای نادری می گوید که در حال حاضر شش موسسه آموزشی عالی تک جنسیتی در کشور فعال هستند و بررسی برای راه اندازی سه موسسه دیگر هم در دستور کار قرار دارد.

موضوع اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاههای ایران در ماههای اخیر واکنش های زیادی را در مجامع دولتی و دانشگاهی در پی داشته است.