آهنگ همسران سربازان بریتانیا در صدر جدول فروش کریسمس

آهنگ یک گروه از زنان بریتانیایی که همسرانشان در افغانستان مشغول خدمت هستند، در صدر جدول آهنگ‌های کریسمس قرار گرفته است.

شعر این آهنگ که "هر جایی که هستید" (Wherever You Are) نام دارد، از متن نامه‌هایی گرفته شده است که بین این سربازان و همسرانشان رد و بدل شده است.

این آهنگ به یکی از پرفروشترین آهنگ‌ها مبدل شده است و در هفته اول ماه دسامبر، با بیش از نیم میلیون نسخه فروش، از میزان فروش مجموع ۱۲ آهنگ دیگر در صدر جدول پیشی گرفته است.