خلیل ابراهیم رهبر شورشیان دارفور سومالی کشته شد

ارتش سودان می‌گوید که خلیل ابراهیم، رهبر گروه اصلی شورشیان دارفور کشته شده است.

هنوز منابع مستقل مرگ وی را تائید نکردند.

آقای ابراهیم پس از سقوط رژیم معمر قذافی از لیبی به سودان بازگشته بود.

سخنگوی نیروهای ارتش سودان به بی بی سی عربی گفت که آقای ابراهیم و دیگر رهبران شورشی قصد ورود به جنوب سودان را داشتند که در ماه ژوییه از سودان جدا شده است.