غرق شدن قایق تفریحی جان ۱۲ نفر را در هند گرفت

حداقل ۱۲ نفر در پی واژگون شدن قایقی در یک دریاچه در ایالت تامیل نادو در جنوب هند کشته شده اند.

گزارش ها حاکیست که این قایق حامل ۲۴ نفر در یک تور تماشای مناظر در نزدیکی شهر "چنای" مرکز این ایالت بود.

پلیس گفت که سه نفر نجات داده شده اند و ۱۰ نفر مفقود هستند.