'هفت ایرانی ربوده شده در سوریه سالم هستند'

یکی از معاونین وزارت خارجه ایران گفته که هفت ایرانی ربوده شده در سوریه سالم هستند.

حسین امیرعبداللهیان, معاون وزیر خارجه ایران در امور خاورمیانه و آفریقا, در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفته که هفت نفر از متخصصان ایرانی که در شهر حمص ربوده شده بودند در سلامت به سر می برند.

آقای امیرعبداللهیان درباره دلیل حضور این افراد در سوریه گفته که "این متخصصان ایرانی در حال تكمیل پروژه نیروگاه برق برای ارائه خدمات به مردم كشور سوریه بوده اند."

او گفته که ربایندگان این افراد می خواهند با این کار به "دشمنان مردم سوریه" کمک کنند.