شرط باهنر برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس

محمدرضا باهنر، نایب رئیس اول مجلس ایران، خطاب به اصلاح طلبان گفته است: "کسانی که می خواهند وارد میدان انتخابات شوند طبیعی است که باید موضع خود را با سران فتنه و فتنه ۸۸ مشخص کرده و در این زمینه شفاف صحبت کرده باشند."

مقامات حکومتی معترضان به نتیجه انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری را "جریان فتنه" می خوانند و از شخصیت های منتقد نتیجه انتخابات با عنوان "سران فتنه" نام می برند.

آقای باهنر در اشاره ای تلویحی به تضمین آزادی انتخابات که برخی شخصیت ها و تشکل های اصلاح طلب از آن به عنوان شرط حضور در انتخابات نام برده اند، گفته است: "اینکه بعضی ها بخواهند برای انتخابات شرط و شروط بگذارند، این حرف ها منطقی نیست."

به گزارش خبرگزاری فارس، نایب رئیس اول مجلس با یادآوری ا ینکه افرادی به عنوان اصلاح طلب شناخته می شوند، افزوده است که از نظر او "اینطور نیست که اصلاح طلبی جرم باشد."