مخالفان مسلح قذافی به تشکیلات نظامی جدید می پیوندند

دولت انتقالی لیبی گفته است که برنامه ای را تهیه کرده است که با اجرای آن، هزاران تن از مخالفان مسلح معمر قذافی، رهبر سابق لیبی، به استخدام نیروهای مسلح این کشور درخواهند آمد.

به گفته مقامات دولتی، ماه آینده از تمامی افرادی که در جنگ علیه نیروهای معمر قذافی شرکت داشته اند خواسته خواهد شد تا در صورت تمایل به پیوستن به نیروهای نظامی و انتظامی، در مراکز مشخص ثبت نام کنند.

برخی گزارش ها حاکی از آن است که از زمان خاتمه عملیات نظامی علیه حکومت قذافی در ماه اوت، برخی از گروه های شبه نظام که در این عملیات شرکت داشتند در رقابت بر سر نفوذ در مناطق مختلف و همچنین انتقام جویی از طرفداران حکومت معمر قذافی درگیر بوده اند.