بازداشت ۶۸ پاکستانی به اتهام ورود غیرقانونی به ایران

مقامات ایرانی گفته اندکه شصت و هشت شهروند پاکستانی را که به طور غیرقانونی وارد ایران شده بودند بازداشت کرده اند.

روزنامه دیلی تایمز، چاپ پاکستان، گفته است که این افراد روز شنبه این هفته به نهادهای مربوطه پاکستانی تحویل داده شدند تا روز دوشنبه در دادگاه حاضر شوند.

خبرگزاری دانشجویان ایران - ایسنا - در گزارشی در این مورد می افزاید که هر سال تعداد زیادی از اتباع پاکستان در آرزوی یافتن شرایط بهتر زندگی در اروپا به طور غیرقانونی وارد خاک ایران می شوند.