'ضرب‌الاجل تعیین رئیس جدید دانشگاه آزاد ۳۰ دی است'

کامران دانشجو، وزیر علوم ایران می گوید که اگر هیأت امنای دانشگاه آزاد تا ۳۰ دی رئیس جدید این دانشگاه را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی نکند، این شورا برای دانشگاه سرپرست تعیین خواهد کرد.

به گفته آقای دانشجو، هیأت امنای دانشگاه آزاد روز ۲۱ دی برای تعیین رئیس جدید تشکیل جلسه می دهد و باید در همان جلسه رئیس را تعیین کند و موضوع نمی تواند به جلسات بعدی موکول شود، زیرا بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت امنای جدید پس از تشکیل تنها یک ماه برای این کار فرصت دارد.

او گفت: "ما از روز گذشته تماس خود را با گزینه های مطرح شده در جلسه ۳۰ آذرماه آغاز کردیم، اما دو سوم این افراد تمایلی به پذیرفتن ریاست دانشگاه آزاد نداشته اند، بنابراین تعداد اندکی باقی می مانند که سوابق اجرایی و علمی شان در جلسه ۲۱ دی بررسی و از میان آنان رئیس جدید تعیین می شود".

تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تغییر ترکیب هیأت امنای دانشگاه آزاد، تلاشی برای کاستن از نفوذ اکبر هاشمی رفسنجانی و نزدیکان او در این دانشگاه تلقی شد و به نظر می رسد که این کشمکش هنوز ادامه دارد.