احمدی‌نژاد یارانه صنعت را به فاز دوم هدفمندسازی موکول کرد

مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: "رئیس جمهور قول داده است که منابع مالی بسته‌های حمایتی از بخش تولید را در فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها و بعد از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تأمین کند".

این در حالی است که مجلس ایران اخیرا طرحی دو فوریتی برای تفسیر قانون هدفمند کردن یارانه ها تصویب کرده تا جلوی "تخلف دولت" در نحوه هزینه کردن درآمد ناشی از حذف یارانه ها را بگیرد.

نمایندگانی که این طرح را ارائه کرده اند می گویند که دولت باید این درآمد را به خزانه بریزد و آن را در قالب بودجه سالانه خرج کند، اما بخش اعظم آن را صرف پرداخت یارانه نقدی به شهروندان کرده و از پرداخت یارنه بخش صنعت ناتوان مانده است.

از طرف دیگر این نمایندگان نسبت به شتاب بیش از اندازه حذف یارانه سوخت هشدار می دهند و می گویند که فاز دوم حذف یارنه ها نباید به فوریت اجرا شود.

به نظر می رسد که دولت محمود احمدی نژاد قصد دارد پرداخت یارانه بخش صنعت و اجرای فاز دوم طرح هدفمند کردن یارانه ها را به هم پیوند بزند و از این طریق در مقابل طرح نمایندگان منتقد دولت در مجلس مقاومت کند.