استقبال آمریکا از توافق بر سر اردوگاه اشرف

آمریکا از توافق میان عراق و سازمان ملل متحد در مورد انتقال بیش از سه هزار نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران ساکن اردوگاه اشرف استقبال کرده است.

این تعداد از مخالفان دولت ایران بعد از پایان جنگ هشت ساله عراق و ایران در سال ۱۹۸۰ میلادی در این اردوگاه سکونت دارند.

کوتاه مدتی بعد از آن که این توافق اعلام شد، منابع نظامی عراق تأیید کردند که این اردوگاه هدف چند موشک قرار گرفته است.

ساکنان اردوگاه اشرف، گروههای وفادار به حکومت ایران را به انجام این حملات متهم کرده‌اند.