'جهان برای بلایای طبیعی آینده آماده نیست'

وزیر توسعه بین‌المللی بریتانیا، هشدار داده که "جامعه جهانی به طرز خطرناکی برای بلایای طبیعی که در آینده روی خواهد داده آماده نیست."

اندرو میچل، وزیر توسعه بین‌المللی بریتانیا، گفته که کشورهای ثروتمند به اندازه کافی در این زمینه فعال نیستند.

به گفته آقای میچل، اندوخته سازمان ملل برای کمک به بلایای طبیعی کم شده است. دلیل آن هم تعداد زیادی از موارد این چنینی در سال گذشته بوده است.

او از جمله به قحطی در شاخ آفریقا، سونامی در ژاپن و زلزله در نیوزلند اشاره کرده است.

آقای میچل گفته که این اتفاق‌ها با این وسعت ممکن است که دوباره روی دهد. او از جامعه جهانی خواسته که نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری به خرج دهد.