دولت ژاپن قانون منع صادرات اسلحه را لغو می کند

دولت ژاپن اعلام کرده است که به منظور فراهم شدن امکان همکاری این کشور با سایر کشورهای جهان در زمینه تحقیق و تولید تسلیحات، قانون منع صادرات اسلحه را لغو خواهد کرد.

سخنگوی دولت ژاپن گفته است که هدف از این اقدام تولید و عرضه تجهیزات نظامی لازم برای ماموریت های بشردوستانه در خارج از کشور است و افزوده است که با وجود لغو این قانون، تجارت اسلحه در ژاپن همچنان به شدت کنترل خواهد شد تا به تشدید درگیری در جهان منجر نشود.

در حال حاضر، ژاپن قانون منع کامل صادرات و تولید مشترک هرنوع اسلحه ای را اجرا می کند که براساس آن، تجارت و همکاری در این زمینه با تمامی کشورهای جهان، به استثناء ایالات متحده، ممنوع است.