از سرگیری محاکمه حسنی مبارک پس از سه ماه وقفه

محاکمه حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر پس از سه ماه وقفه از امروز در قاهره از سرگرفته می شود.

آقای مبارک متهم است که دستور کشتار معترضان را صادر کرده است. اتهام دیگر او فساد است.

حسنی مبارک پس از اعتراض های گسترده مردمی در ماه فوریه از سمت خود کناره گیری کرد.

تاکنون چند نفر از شخصیت عالی رتبه مصر در محاکمه آقای مبارک شهادت داده اند.

به گفته فیلد مارشال حسین طنطاوی، آقای مبارک دستوری در رابطه با تیراندازی به معترضان صادر نکرده بود.

جلسات پیشین محاکمه آقای مبارک زد و خورد مخالفان و موافقان او را در خارج از دادگاه به همراه داشت.