مهلت درخواست تابعیت اسپانیا برای فرزندان جنگ داخلی فرا رسید

با فرا رسیدن آخرین روز مهلت درخواست اسپانیایی تباران برای دریافت تابعیت این کشور، صف های طولانی در برابر کنسولگری های آن در آمریکای لاتین ایجاد شد.

دولت اسپانیا از سال ۲۰۰۸ به فرزندان و نوادگان کسانی که در دوران جنگ داخلی این کشور در قاصله سال های ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹ و دوران دیکتاتوری ژنرال فرانکو از این کشور گریختند، امکان داده است مجددا برای کسب تابعیت آن اقدام کنند.

بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر توانسته اند در سه سال گذشته تابعیت اسپانیا را به دست بیاورند.

بیشتر این افراد از شهروندان کشورهای آمریکای لاتین، بخصوص کوبا و آرژانتین هستند.

بنا بر اعلام سفارت اسپانیا در هاوانا، حدود ۱۸۰ هزار نفر از شهروندان کوبا می توانند برای تابعیت این کشور تفاضا دهند. این رقم برابر با یک دهم جمعیت کوباست.

سه شنبه آخرین مهلت این افراد برای کسب تابعیت اسپانیا بود.