کشف گونه‌های جدید جانوری در دهانه آتشفشان دریایی

گروهی از پژوهشگران بریتانیایی با استفاده از روبات های کنترل از راه دور، موفق شده اند چند گونه جدید جانوری را در نزدیکی یک دهانه آتشفشان در عمق حدود دو و نیم کیلومتری در کف اقیانوس هند کشف کنند.

به گفته خبرنگار علمی بی بی سی، فیلمی که از این محل تعیین شده حاوی تصاویر جانورانی است که به نظر می رسد تا کنون دیده نشده اند.

از جمله این جانوران، نوعی خرچنگ "مو دار" و حلزون دریایی فلس دار است و پژوهشگران در نظر دارند با مطالعه آنها، چگونگی تکامل این موجودات را تشخیص دهند.