آخرین روز عزاداری‌ها برای رهبر درگذشته کره‌ شمالی

در کره شمالی، رسما عزاداری‌ها برای رهبر تازه درگذشته این کشور در روز پنجشنبه به پایان می‌رسد.

سه دقیقه سکوت به احترام کیم جونگ ایل،‌ پایان بخش چندین روز عزاداری در این کشور است.

روز چهارشنبه، دسته‌ای بزرگ از عزاداران تابوت کیم جونگ ایل را با خود حمل کردند. آنها تابوت را از میان پیونگ یانگ بردند.

کیم جونگ ایل بیش از ده روز پیش مرد. همچنان در روز چهارشنبه هم عزاداران حرکات عصبی از خود نشان می‌دادند.

کیم جونگ اون، پسر کوچکتر کیم جونگ ایل، و وارث او، در مرکزیت دسته عزاداران بود.

تحلیلگران می‌گویند که از روز پنجشنبه، رهبر جوان کره شمالی بیشتر در انظار خواهد آمد.