رئیس جمهور سابق فیلیپین به فساد مالی هم متهم شد

گلوریا آرویو، رئیس جمهوری سابق فیلیپین و عضو کنونی مجلس نمایندگان این کشور که به اتهام تخلف انتخاباتی در یک بیمارستان نظامی در بازداشت است، با اتهام فساد مالی نیز مواجه شده است.

به گفته دادستانی فیلیپین، اتهام جدید علیه خانم آریو، همسرش و دو مقام سابق دولتی به اقدام برای اعمال نفوذ در عقد یک قرارداد خرید تجهیزات مخابراتی از چین ارتباط دارد که ارزش آن حدود سیصد میلیون دلار تخمین زده شده است.

خانم آریو، که اتهام تقلب انتخاباتی و تخلف مالی را رد کرده، در سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱ معاون رئیس جمهوری و در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ رئیس جمهوری فیلیپین بود و دومین زنی است که در این کشور به ریاست جمهوری رسید.