کشف خاویار در سردخانه بیمارستان

پلیس روسیه گفته است که یکصد و هفتاد و پنج کیلو خاوریار به ارزش چند صد هزار دلار را که در سردخانه بیمارستانی در شهر سن پترزبورگ و در مجاورت اجساد مردگان انبار شده بود کشف کرده است.

به دلیل خطر انقراض نسل ماهیان خاوریاری، خرید و فروش خاوریار در روسیه به شدت محدود است اما معامله غیرقانونی این ماده غذایی جریان دارد.

منابع پلیس گفته اند که تحقیقات برای تعیین منشاء خاوریار کشف شده در بیمارستان و بررسی احتمال تعارض قرار دادن این ماده خوراکی در سردخانه بیمارستان با مقررات بهداشتی آغاز شده است.