'تلفات سنگین' حمله هوایی ترکیه به منطقه کردنشین

مقامات محلی در منطقه کردنشین جنوب شرق ترکیه گفته اند که در عملیات نیروی هوایی ارتش ترکیه در این منطقه، بیش از بیست نفر در یک روستای واقع در نزدیکی مرز با عراق کشته شده اند و تا کنون اجساد تعدادی از قربانیان به دست آمده است.

یکی از مقامات محلی گفته است که این حمله زمانی صورت گرفت که ظاهرا گروهی از قاچاقچیان سوخت و شکر در حال گذر از مرز عراق و ورود به خاک ترکیه بودند و ممکن است هواپیماهای نظامی ترکیه آنان را به اشتباه، از چریک های حزب کارگران کردستان - پ. ک. ک. - تصور کرده و هدف قرار داده باشند.

در ماه های اخیر، بین ارتش ترکیه و چریک های پ. ک. ک. درگیری های سنگینی در منطقه روی داده است.