یورش ارتش مصر به چند سازمان غیردولتی

سربازان ارتش مصر و ماموران پلیس این کشور به دفتر چند سازمان غیردولتی (ان جی او) در قاهره حمله کرده اند.

به گزارش فعالان سیاسی و رسانه های مصری، ماموران امنیتی به ۱۷ سازمان غیردولتی که دفاتر اصلی بعضی از آنها در ایالات متحده است، حمله کرده اند.

بعضی دیگر از سازمان های مورد حمله، موسسه هایی هستند که منابع مالی آنها از خارج از مصر تامین می شود.

به گفته یکی از مقام های دولتی، حداقل یکی از این سازمان های آمریکایی فاقد مجوز لازم بوده است.

وزارت امورخارجه آمریکا با ابراز نگرانی، از مقام های مصری خواست به سوءرفتار با کارکنان سازمان های غیردولتی پایان دهند.

بعضی از گزارش ها بیانگر توقیف ده ها کامپیوتر و پرونده دیجیتال از موسسه ها و ممانعت از خروج کارکنان آنها از دفاتر این سازمان هاست.