زیردریایی هسته ای روسیه دچار آتش سوزی شد

یک زیردریایی روسیه که در بندر شمالی مورمانسک در حال تعمیر بود، دچار آتش سوزی شده است.

وزارت امور اضطراری روسیه اعلام کرد این حادثه مجروحی نداشته و ذرات رادیو اکتیو نیز در محیط پخش نشده است.

بنا بر اعلام وزارت دفاع روسیه راکتورهای هسته ای زیردریایی یکاترینبورگ در لحظه حادثه خاموش بودند و تسلیحات نیز آن خارج شده بود.

به گزارش رسانه های روسیه، آتش سوزی در زیردریایی یکاترینبورگ بعد از آن رخ داد که ساختار چوبی اسکله ای که در کنارش پهلو گرفته بود دچار حریق شد.

آتش سوزی به سرعت کنترل و خاموش شد.

رسانه های محلی از کاربرد هلیکوپتر آتش نشانی برای خاموش کردن این حریق خبر داده اند.