فراخوان برای تظاهرات گسترده در سوریه

معترضان در سوریه خواهان برگزاری تظاهرات گسترده مخالفان در روز جمعه شده اند.

این فراخوان همزمان با حضور هیات بازرسان اتحادیه عرب صادر شده اند.

خبرنگاران می گویند حضور این ناظران به جسارت معترضان افزوده است.

حدود ۴۰ نفر در روز پنجشنبه در تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان جان خود را از دست دادند.

قربانیان که بیشترشان از مخالفان بودند، در مناطقی تجمع کرده بودند که قرار بود هیات اعزامی اتحادیه عرب از آن دیدن کند.

سازمان ملل متحد تعداد قربانیان ناآرامی های ۹ ماه گذشته در سوریه را ۵۰۰۰ نفر برآورد کرده است.

حداقل ۱۲۰ نفر از این افراد از زمان ورود هیات اتحادیه عرب کشته شده اند.