ماموریت چهار ببر سیبری برای احیای ببر مازندران

معاون محیط زیست ایران می گوید که مذاکراتی برای وارد کردن چهار قلاده ببر از سیبری انجام شده است که تا ماه آینده برنامه تبادل آنها نهائی می شود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، اصغر فاضل محمدی روز جمعه نهم دیماه گفت که به منظور تکثیر این ببرها در اسارت، زیستگاهی در منطقه میانکاله استان مازنداران آماده شده است.

این در حالیست که در زمستان سال گذشته یکی از ببرهای مبادله شده بین ایران و روسیه پس از هشت ماه نگهداری در باغ وحش ارم تهران به علت بیماری جان سپرد.

قرار بود این ببرها یک ماه پس از ورود به ایران به میانکاله منتقل شوند اما به علت آماده نشدن این زیستگاه در شمال ایران، این ببرها در قفس نگاه داشته شدند.

ایران می گوید که درصدد است نسل ببر مازندران را احیا کند.

ببر مازندران آخرین بار در سال ۱۳۳۸ برابر با ۱۹۵۹ میلادی و توسط یک شکارچی در گنبد کاووس دیده شد. در آن هنگام و به زبان محلی ببرها را "شیر سرخ" می نامیدند.