ثبت نام بیش از ۵ هزار نامزد نمایندگی مجلس ایران

مصطفی محمد نجار، وزیر کشور ایران می گوید که بیش از پنج هزار نامزد نمایندگی برای شرکت در نهمین دوره انتخابات مجلس نام نویسی کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای نجار در پایان مهلت هفت روزه نام نویسی به خبرنگاران گفت که تا حدود ساعت ۶ عصر به وقت تهران پنج هزار و ۲۸۳ نفر به عنوان داوطلب نمایندگی مجلس نام نویسی کرده اند.

برای هشتمین دوره انتخابات مجلس، بیش از هشت هزار نفر نام نویسی کرده بودند ولی به نظر می رسد که تعیین بعضی از شروط تازه مانند داشتن مدرک فوق لیسانس، روی کاهش شمار نامزدها تاثیر داشته است.

به گفته آقای نجار، از این گروه ۳۹۰ نفر نامزدهای زن هستند.

استان تهران با هزار و ۶ داوطلب بیشترین شمار نامزد نمایندگی را در نهمین دوره انتخابات مجلس خواهد داشت. استان بوشهر با ۳۷ نفر کمترین نامزد را دارد.

با این حال وزیر کشور ایران اعلام کرده است که آمار نهایی فردا شنبه اعلام می شود.