خواهر احمدی نژاد نامزد مجلس شد

پروین احمدی نژاد، خواهر رئیس جمهور ایران، برای شرکت در انتخابات آتی مجلس نام نویسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم احمدی نژاد که عضو شورای شهر تهران است، از حوزه انتخابی گرمسار در انتخابات مجلس شرکت می کند.

گرمسار یکی از شهرهای استان سمنان است و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، در شهرستان ارادان، در حوالی گرمسار، به دنیا آمده است.

پروین احمدی نژاد هنگام ثبت نام به خبرنگاران گفت که مخالف طرح سوال از رئیس جمهور است.

او اعلام کرد: " موافق سئوال از رئیس جمهور نیستم چون معتقدم رئیس جمهور ما فردی مکتبی و ولایی و عدالت خواه است و در مسیر پیشرفت نظام حرکت می کند."

تاکنون تلاشهای نمایندگان مجلس هشتم برای طرح سوال از آقای احمدی نژاد به دلیل آنچه قانون شکنی و بی اعتنایی به نظر رهبر ایران خوانده اند، نافرجام مانده است.