آتش سوزی گسترده در جنگلی در شیلی

مقام های دولت شیلی یکی از پر طرفدارترین پارک های طبیعی این کشور را به علت آتش سوزی گسترده به روی بازدیدکنندگان بسته اند.

گزارش ها بیانگر تخلیه ۴۰۰ گردشگر از این پارک ملی در پاتاگونیا است.

به گفته مقام های محلی، بیشتر از ۸۵ کیلومتر مربع از این پارک در آتش سوخته است.

سباستین پینرا، رئیس جمهوری شیلی می گوید خاموش کردن این آتش سوزی ممکن است هفته ها طول بکشد.

به گفته ویسنته نونز، رئیس سازمان امور اضطراری شیلی وزش بادهای شدید و خشک بودن گیاهان جنگلی به وخامت اوضاع افزوده است.

مسوولان عامل انسانی را علت احتمالی آتش سوزی عنوان کرده اند.