پایان اعتصاب غذای بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری

برخی گزارش‌ها از ایران حاکیست که بهنام ابراهیم زاده، یک فعال کارگری زندانی پس از ۱۸ روز به اعتصاب غذای خود پایان داده است.

آقای ابراهیم زاده که گفته می‌شود کارگر یک شرکت لوله سازی در تهران است در روز ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۹ بازداشت شد و هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می‌شود.

کمیته دفاع از رضا شهابی اعلام کرده که اعتصاب غذای آقای ابراهیم زاده به دلیل حمایت از آقای شهابی، دیگر فعال کارگر زندانی در ایران صورت گرفته بود.

این گزارش حاکیست که آقای ابراهیم زاده بعد از اطلاع یافتن از پایان اعتصاب غذای آقای شهابی به اعتصاب غذای خود خاتمه داد.

بهنام ابراهیم زاده در دادگاه بدوی به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود که بعدا در دادگاه تجدید نظر این حکم به ۵ سال کاهش یافت.