سه سال زندان برای فرشته شیرازی، فعال حقوق زنان تایید شد

دادگاه تجدید نظر استان مازندران محکومیت فرشته شیرازی را به تحمل سه سال حبس تعزیری تایید کرد.

خانم شیرازی در شهریور سال ۱۳۹۰ بازداشت و در مهرماه در دادگاه شهر آمل به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی، نشراکاذیب و توهین به مسئولین" به سه سال حبس و هفت سال ممنوع الخروجی محکوم شد.

به گزارش سایت "تغییر برای برابری"، خانم شیرازی به دلیل شرایط نامناسب زندان آمل علیرغم آنکه خانواده اش ساکن این شهر هستند درخواست انتقال به زندان ساری را داده است.