توفان موسمی در هند جان ۳۰ نفر را گرفت

در هند وزش توفان موسمی در سواحل جنوب شرق این کشور به کشته شدن دست کم ۳۰ نفر و تخریب گسترده در این منطقه منجر شده است.

به گفته مقامات، این توفان در ایالت تامیل نادو بیشترین تاثیر را برجا‌‌ی گذاشته و تنها در این منطقه بیش از ۲۰ نفر کشته شدند.

در حال حاضر گزارش ها حاکی از کاهش شدت این توفان موسمی است و عملیات پاکسازی و نجات در جریان است.