'ابراز نگرانی ناظران عرب از حضور تک تیراندازان دولت سوریه بر بامها'

گزارش شده است که ناظران اتحادیه عرب در سوریه نسبت به استقرار تک تیراندازان نیروهای دولتی بر بام ساختمانها ابراز نگرانی کرده اند.

خبرگزاری آلمانی د پ آ (DPA) به نقل از یک منبع نزدیک به هیات ناظران اتحادیه عرب گزارش داده که ناظران از دولت سوریه خواسته اند که به استقرار این تک تیراندازان در پشت بام ها فورا پایان دهند.

در ویدیویی که در اینترنت منتشر شده یکی از ناظران اتحادیه عرب دیده می شود که خطاب به معترضان در شهر درعا می گوید که تک تیراندازان را مشاهده کرده است.

او می افزاید که اگر به حضور این تک تیراندازان ظرف ۲۴ ساعت پایان داده نشود، اقداماتی صورت خواهد گرفت.

ناظران اتحادیه عرب که برای نظارت بر پایبندی سوریه به مفاد طرح صلح پیشنهادی این اتحادیه به سوریه سفر کرده اند، از ۵ روز پیش ماموریت خود را آغاز کرده اند.