حمله قبیله نویر به یک شهر در سودان جنوبی

شش هزار فرد مسلح از اعضای قبیله نویر در سودان جنوبی به شهر پیبور، محل اقامت قبیله مورلی حمله کرده اند.

سرهنگ فیلیپ آگوئر، سخنگوی نظامی سودان جنوبی به بی بی سی گفت مهاجمان یک بیمارستان و بخش هایی از شهر را به آتش کشیده اند.

به رغم آمادگی قبلی، نیروهای امنیتی سودان جنوبی و صلحبانان سازمان ملل متحد نتوانستند مانع از این حمله شوند.

ده ها هزار نفر از اعضای قبیله مورلی پیش تر از این شهر گریخته بودند.

این دو قبیله بر سر مالکیت مراتع با هم اختلاف دارند و تنش بین آنها باعث مرگ بیشتر از یک هزار نفر در ماه های گذشته شده است.

جنگجویان قبیله نویر پیش تر شهر لوکانگل را هفته گذشته در آتش سوزاندند.

بیست هزار نفر از ساکنان این شهر موفق به فرار شدند ولی ده ها تن از اعضای دو قبیله در این شهر کشته شدند.