دو همسایه ایران به عضویت شورای امنیت درآمدند

پاکستان و جمهوری آذربایجان به عضویت شورای امنیت سازمان ملل متحد درآمده اند.

این دو کشور به همراه گواتمالا، مراکش و توگو اعضای غیردائمی جدید شورای امنیت هستند که از یکشنبه به مدت دو سال به عضویت این شورا در می آیند.

عبدالله حسین هارون، سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد گفته است که کشورش نقشی سازنده را در حل مشکلات جهانی بازی خواهد کرد.

شورای امنیت ۱۵ عضو دارد که به غیر ۵ عضو دائمی، بقیه اعضا به طور دوره ای انتخاب می شوند.