قانون "تشدید مجازات مترددین به فلسطین اشغالی" ابلاغ شد

محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران قانون "تشدید مجازات مترددین به فلسطین اشغالی" را برای اجرا ابلاغ کرده است.

بر اساس این قانون که مجلس ایران چندی پیش آن را تصویب کرد و به تایید شورای نگهبان ایران نیز رسیده است، هر ایرانی که بر خلاف ماده ۲۴ این قانون عمل کند به حبس از دو تا پنج سال و محرومیت از داشتن گذرنامه از سه تا پنج سال محکوم می‌شود.

در ماده ۲۴ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ آمده بود که گذرنامه ایرانی برای سفر به تمامی کشورها اعتبار دارد مگر کشورهایی که "دولت در موارد مقتضی" سفر ایرانیان را به آن کشورها ممنوع کرده باشد و در ماده ۳۶ همین قانون، مجازات متخلفین از این ماده یک تا دو ماه حبس و یکهزار تا ده هزار جریمه نقدی و یا هر دو مجازات با هم تعیین شده بود.

با تغییراتی که مجلس شورای اسلامی در این قانون داد، سفر به اسرائیل، تحت عنوان "فلسطین اشغالی" مشخصا ذکر شده و مجازات کسانی که به کشورهای ممنوعه سفر کنند به دو تا پنج سال حبس و محرومیت از گذرنامه به مدت ۳ تا ۵ سال افزایش یافت.