'تلاش فشرده' برای آزادی ربوده شدگان ایرانی در سوریه

حسین امیر عبداللهیان، معاون خاورمیانه و آفریقای وزارت خارجه ایران، گفته است که اخبار موثقی در مورد سلامت هفت شهروند ایرانی ربوده شده در سوریه دریافت شده و ابراز امیدواری کرده است که "به زودی اخبار خوشی در خصوص آزادی این اتباع ایرانی داشته باشیم."

به گفته مقامات ایرانی، این متخصصان در احداث نیروگاه برق در حمص فعالیت داشتند و اواخر آذرماه ربوده شدند و معاون وزارت خارجه به خبرگزاری ایرنا گفته است که ربودن آنان "در راستای کمک به دشمنان ملت سوریه تلقی می شود."

هنوز هویت و انگیزه ربایندگان این هفت شهروند ایرانی مشخص نیست اما در حالیکه برخی از مخالفان حکومت سوریه، نهادهای نظامی و امنیتی ایران را به کمک به سرکوب معترضان سوری متهم کرده اند، طرفداران رهبر سوریه از حمایت حکومت ایران قدردانی به عمل آورده اند.

مقامات و رسانه های دولتی در ایران، ضمن رد هرگونه دخالت در سرکوب معترضان سوری، دیدگاه حکومت سوریه در مورد تحولات جاری در آن کشور را منعکس کرده و از وعده های رئیس جمهوری سوریه برای اصلاحات حمایت به عمل آورده اند.