انتقاد فرمانده نیروی انتظامی ایران از سازمان استاندارد

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، با انتقاد از سازمان استاندارد گفت:"سیاست خاصی در سازمان استاندارد وجود ندارد و پیکان و وانت و فراز به پلیس تحمیل شده است."

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای احمدی مقدم که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت با عنوان اینکه سازمان استاندارد به نفع خودروسازان مهلت تمدید می‌کند، اضافه کرد: "براساس دستورالعمل سازمان استاندارد، خودروهای وانت، پیکان و فراز را استاندارد ندانست اما در یک بازه زمانی کوتاه این خودروهای واجد شرایط دریافت استاندارد شدند. این تغییر رویکرد در سازمان استاندارد از نظر ما مورد قبول نیست."

فرمانده نیروی انتظامی ایران با با اشاره به اینکه دریافت نشان استاندارد یعنی دریافت حداقل لازم برای ورود کالا به بازار، گفت: "لازم است هر ساله استانداردها مورد بازنگری قرار گیرد و با افزایش روبرو شود، این در شرایطی است که" ما نه تنها استانداردها را در کشور افزایش نمی‌دهیم، بلکه به عقب حرکت می‌کنیم."